Na témy, ktoré vo Vás a Vašich triedach rezonujú sa pozrieme s odborníkmi na slovo vzatými ale bez pátosu a neformálne.
Naše debaty s odborníkmi, na ktorých radi privítame aj Vašu triedu, sa budú točiť okolo tém:
  • Digitálna demencia a kritické myslenie – 12. 4. 2022 a 28. 4. 2022

Digitálne technológie sú skvelé, ale svet sociálnych sietí má svoje temné stránky. Málo vieme o tom, ako niektoré z nich negatívne zasahujú do osobnosti človeka. Ukazuje sa, že mať prístup k informáciám a vedieť sa v nich orientovať, sú dve samostatné zručnosti, ktorých naliehavosť pociťujeme najmä pri fenoméne konšpiračných teórií a dezinformáciach každého druhu. Poďme spoločne odkrývať svet kritického myslenia.

"2022-05-12_Digitalna_demencia"
S odborníkom sme sa pozreli do hláv tínedžerov a skúmali sme, či aj im hrozí digitálna demencia.
  • Vzťahy a komunikácia – 12. 5. 2022 a 19. 5. 2022

Dnešná spoločnosť sa atomizuje a jedným z dôsledkov je vzájomná odcudzenosť medzi ľuďmi na každej úrovni – rodina, firma, občianska komunita. Komunikácia nie je len nástrojom dorozumievania sa ale aj procesom uzdravenia alebo deštrukcie medziľudských vzťahov. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme umeniu komunikácie rozumieť a zlepšovať svoje praktické komunikačné zručnosti. Poďme spolu komunikovať.

"2022-04-12_Digitalna_demencia_a_kriticke_myslenie"

Zaujímavé tému súčasnosti nám predstavia skúsení lektori KVAE FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:

PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. DipTh.
PhDr. Andrea Lesková, PhD. 

Podujatie sa uskutočňuje v spolupráci s KVAE FF UKF v Nitre v rámci projektu KEGA 032 UKF-4/2021 Mládež v mediálne saturovanej spoločnosti. Ak máte záujem zúčastniť sa na podujatí, prosíme Vás o registráciu na t. č. 041 /381 60 60 alebo prostredníctvom emajlu vlcince@mkzilina.sk.