Každý rodič chce mať šťastné a úspešné deti. Veľkou prekážkou v tomto úsilí je fakt, že súčasná doba je presýtená množstvom informácii, ktoré nedokážeme náležite spracovať. Zápasia s tým deti i rodičia. Ako uplatniť rodičovský mandát a zodpovednosť v meniacej sa kultúre svojich detí? Aké sú najväčšie riziká a ako sa im vyhnúť?

Ako sa neutopiť v mori informácií a zároveň naučiť deti bezpečne plávať v tomto mori si povieme 

4. 5. 2022 o 9:30 hod.

18. 5. 2022 o 16:00 hod.

Zaujímavú tému súčasnosti nám predstavia skúsení lektori KVAE FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:

PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. DipTh.

PhDr. Andrea Lesková, PhD. 

Podujatie sa uskutočňuje v spolupráci s KVAE FF UKF v Nitre v rámci projektu KEGA 032 UKF-4/2021 Mládež v mediálne saturovanej spoločnosti. Ak máte záujem zúčastniť sa na podujatí, prosíme Vás o registráciu na t. č. 041 /381 60 60 alebo prostredníctvom emajlu vlcince@mkzilina.sk.

"2022-05-08_Rodicovstvo_v_medialnom_svete"