Číslo
Organizácia
Text
Celkom
Vystavené
Zverejnené
Detail


Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účte
--
24.11.2022
24.11.2022

Zmluva o účinkovaní
Daniel Pastirčák
Zmluva o účinkovaní na besede so študentmi SŠ
65 Eur
23.09.2022
23.09.2022

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku č. 22-514-05425
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku FPU 2022
3 300 Eur
27.07.2022
09.09.2022

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku č. 21052022
Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 21052022
1400 Eur
27.06.2022
22.07.2022

Darovacia zmluva
Miroslav Ferenčík
Darovacia zmluva - knižný dar za účelom doplnenia knižničného fondu MK Žilina
282,52 €
30.06.2022
30.06.2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
podľa aktuálneho cenníka
31.05.2022
07.06.2022

Dodatok č. 2 k NZ č. 005/2021
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 5/2021
30 € / mesiac
31.05.2022
01.06.2022

Zmluva o účinkovaní
Mgr. Igor Válek
Zmluva o účinkovaní na besede so žiakmi 1. stupňa ZŠ
50 €
28.03.2022
31.03.2022

Zmluva o účinkovaní
Mgr. Igor Válek
Zmluva o účinkovaní na besede so žiakmi 1. stupňa ZŠ
50 €
21.03.2022
22.03.2022

Zmluva č. 2022-396-1 o poskytovaní VDS cez PP
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
-
25.02.2022
03.03.2022

Zmluva č. 2022-661 o poskytovaní VDS
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
-
25.02.2022
03.03.2022

Kúpna zmluva č. 034/2022
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
Kúpna zmluva o dodávkach tovarov na základe jednotlivých čiastkových objednávok
-
22.02.2022
25.02.2022

Dodatok č. 1 k NZ č. 5/2021
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
Dodatok k nájomnej zmluve č. 5/2021
-
01.02.2022
02.02.2022

Dodatok č. 1 k NZ č. 8/2021
Základná škola s materskou školou, Gaštanová, 010 07 Žilina
Dodatok k nájomnej zmluve č. 8/2021
16 Euro / mesiac (1 € nájomné a 15 € prevádzkové náklady)
20.01.2022
21.01.2022

Dodadok č. 1 k NZ č. 16/2021
ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Dodatok k nájomnej zmluve č. 16/2021
-
11.01.2022
12.01.2022

Dodadok č. 1 k NZ č. 15/2021
ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Dodatok k nájomnej zmluve č. 15/2021
-
11.01.2022
12.01.2022

Dodatok č. 1 k NZ č. 6/2021
Základná škola, Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina
Dodatok k nájomnej zmluve č. 6/2021
-
11.01.2022
12.01.2022