Radi čítate a poličky vo Vašej domácej knižnici už praskajú vo švíkoch? Ľahká pomoc – príďte k nám do knižnice a po registrácii za čitateľa si môžete požičiavať knižky od nás.

Ako sa môžete stať sa riadnym čitateľom Mestskej knižnice Žilina?

  1. Vypíšete prihlášku v papierovej forme v knižnici alebo si ju vytlačíte doma a prinesiete:
   • prihláška za čitateľa – dospelý čitateľ nad 15 rokov – PDF na stiahnutie
   • prihláška za čitateľa – dieťa do 15 rokov (povinný písomný súhlas rodiča / zákonného zástupcu)  PDF na stiahnutie
  2. Zaregistrujeme Vás ako nášho čitateľa
  3. Zaplatíte členský poplatok
  4. Bližšie sa zoznámite s Knižničným poriadkom (1. minikniha, ktorú si u nás prečítate)
  5. Už si len vyberáte, požičiate knihy a čítate…