… alebo PORIADOK v knižnici musí byť…

… preto si každý správny návštevník, používateľ a čitateľ prečíta Knižničný a výpožičný poriadok, teda niekoľko pravidiel, aby sme Vám mohli knihy požičať:

  • na štúdium v knižnici (prezenčne) alebo
  • domov (absenčne).

Služby knižnice sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka poplatkov.

Ako sa môžete zaregistrovať (stať sa riadnym čitateľom Mestskej knižnice Žilina)?