V spolupráci s Človek v ohrození, n.o. sme si #medzi_regalmi MK Žilina kládli zaujímavé otázky a hľadali na ne odpovede v Deň zamilovaných, teda 14. 2. 2024.

Bolo to o:

  • láske,
  • sexuálnom a psychickom zdraví,
  • o súhlase
  • a mnohom ďalšom.

Tešíme sa na Vás opäť nabudúce.

"2024-02-14-Valentinsky_kviz_1"
FemiValentín poradil aj to, #co_citat o láske, vzťahoch, …
"2024-02-14-Valentinsky_kviz_2"
Neboli to iba jednoduché odpovede, diskutovali sme.
"2024-02-14-Valentinsky_kviz_3"
#medzi_regalmi knižnice sme sa nevyhli ani téme láska v knihách, vo filme, divadle.

"2024-02-14_Valentínsky_kviz_Clovek_v_ohrození"