Vážení pedagógovia, milí študenti,

stredná škola nie je iba o maturite ale aj o ceste, ako sa ku skúške dospelosti dostať  a v knižnici spolu môžeme zistiť, že #literatura_nenudi a môže byť na tejto ceste výborným smerovníkom. Prvá značka – prikázaný smer ale bude informačná výchova, ktorá nás zorientuje v knižnici, v žánroch aj na poslednej polici. Osvojíme si pojmy ako entropia, informačný šum alebo relevantné a pertinentné informácie a najmä ich zdroje. Ďalšie podujatia môžu byť venované širokému spektru tém od prehľadových (žánre v literatúre) cez analytické sondy literárnych diel až po čitateľské výzvy.

Mladí dospelí u nás majú vytvorené podmienky na správne „začítanie sa“ – Young Adult Space stále rozširujeme o nové tituly v slovenskom aj v iných jazykoch.

Besedy s hosťami na rôzne témy – školský rok 2023/2024:

Podujatia sú spoplatnené samostatným poplatkom v rámci cenníka poplatkov a služieb.

Mesiac Téma
Október Knihy (aj klasiku) možno čítať aj ušami – o audioknihách (hosť)

Ponúkame Vám (dĺžka podujatia cca 45 – 90 minút):

  • #klasika_v_novom_triku ( alebo dobrovoľná maturita nanečisto)

Poďte sa porozprávať o literárnych témach, ktoré majú maturanti v malíčku. Stretnutia s literatúrou aj pre záujemcov mimo maturitných ročníkov.

  • #celebrity_v_literature (aj spisovatelia boli ľudia a žili)

Pozrieme sa na literatúru z pohľadu žien a mužov, Slovensko vs.  svet. Vieme, koho čítame? „Volám sa ale píšem ako…“ Spoznáme spisovateľov aj bez ich pseudonymov?

  • #ako_sa_z_Jazika_stal_jazyk (prehľad vývoja gramatiky cez knihy)

Jazyk sa vyvíja neustále, ale jeho história je rovnako zaujímavá, ak si ju ukážeme na konkrétnych príkladoch literárnych diel. Začítame sa do bernolákovčiny v Zelinkárovi, či eposoch G. Hollého, do štúrovčiny zdludevítujeme hoc i moderné príbehy čarodejníckych ság. Nezabudneme si zopakovať, ako správne Vykať.

  • #kniha_o_piatej (čitateľský klub na pozvánku)

Patríte medzi čitateľov s veľkým Č a chceli by ste sa podeliť s ďalšími o svoje tipy?

Porozprávame sa priamo s autormi kníh, o čom je písanie, ako a prečo píšu.

Tešíme sa na Vás a Vašu triedu.