Kde nás nájdete?

Vlčince (centrálna pobočka)

Mestská knižnica Žilina, Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina,

"email"  vlcince@mkzilina.sk
"telefon" +421 41 381 60 60

Pobočky Mestskej knižnice Žilina:

Hájik

Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

"email"  hajik@mkzilina.sk

"telefon" +421 41 381 60 61

"adresa" zobraziť na Google Maps

Solinky

Gaštanová 56. 010 07 Žilina (vstup na zazvonenie z ulice Limbová)

"email"  solinky@mkzilina.sk

"adresa" zobraziť na Google Maps

Strážov

Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

"adresa" zobraziť na Google Maps

Trnové

Dolná Trnovská 5, 010 01 Žilina (budova Kultúrneho domu)

"adresa" zobraziť na Google Maps

Bytčica

Dlhá 1/1, 010 09 Žilina (budova Kultúrneho domu)

"adresa" zobraziť na Google Maps