Registrácia čitateľa (od 1.9.2023)

(Zahŕňa aj vstup na vybrané podujatia pre školy, Klub u eMky, Kniha o piatej):

Čitateľ Ročný poplatok Max. počet výpožičiek
Deti do 6 rokov 1 € 5 ks
Žiaci a študenti do 15 rokov 3 € 5 ks
Študenti SŠ, VŠ (ISIC) 4 € 10 ks
Dospelí 5 € 10 ks
Dôchodcovia 3 € 10 ks
ŤZP 3 € 10 ks
Kolektív 5 € 5 ks
1-dňový používateľ 1 €

Podujatia:

Druh podujatia Poplatok
Mesačné podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ (pre neregistrovaného návštevníka)  1 €/ osoba
Klub u eMKy (pre neregistrovaného návštevníka)  1 €/ osoba
Kniha o piatej (pre neregistrovaného návštevníka) 1 €/ osoba
Iné kultúrne, vzdelávacie podujatia a tvorivé dielne (bez ohľadu na registráciu)
samostatný poplatok

Ďalšie knižničné služby:

Služba Poplatok
Rezervácia knihy (ak je kniha momentálne požičaná iným čitateľom)  0,50 €/ ks
Objednávka (odloženie dostupnej knihy na 2 pracovné dni) 0,50 €/ ks
Presun a výpožička knihy z inej pobočky na požiadavku čitateľa 0,50 €/ ks
Kopírovanie dokumentov – čiernobiele (služba dostupná iba na pobočke Vlčince) 0,10 €/ strana
Kopírovanie dokumentov – farebné (služba dostupná iba na pobočke Vlčince) 0,15 €/ strana

Upomienka a sankčné poplatky

Porušenie knižničného poriadku Poplatok
Omeškanie vrátenia výpožičky – do 3 dní * zadarmo
Omeškanie vrátenia výpožičky – 4 a viac dní 0,05 € / kniha
Strata čitateľského preukazu 1 €
Strata dokumentu 75 % hodnoty knihy + 3 €
Poškodenie dokumentu v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku samostatný poplatok

* Ak nám nestihnete knihy vrátiť načas (upozornenie posielame emailom 3 dni pred termínom vrátenia).