Registrácia čitateľa:

Čitateľ Ročný poplatok Max. počet výpožičiek
Deti do 6 rokov zadarmo 5 ks
Žiaci a študenti do 15 rokov 2 € 5 ks
Študenti SŠ, VŠ (ISIC) 3 € 10 ks
Dospelí 4 € 10 ks
Dôchodcovia 2 € 10 ks
ŤZP 2 € 10 ks
Kolektív 5 € 5 ks

Ďalšie knižničné služby:

Služba Poplatok
Rezervácia knihy (ak je kniha momentálne požičaná iným čitateľom)  0,50 €/ ks
Objednávka (odloženie dostupnej knihy na 2 pracovné dni) 0,50 €/ ks
Presun a výpožička knihy z inej pobočky na požiadavku čitateľa 0,50 €/ ks
Kopírovanie dokumentov – čiernobiele (služba dostupná iba na pobočke Vlčince) 0,10 €/ strana
Kopírovanie dokumentov – farebné (služba dostupná iba na pobočke Vlčince) 0,15 €/ strana

Upomienka a sankčné poplatky

Porušenie knižničného poriadku Poplatok
Omeškanie vrátenia výpožičky – do 3 dní * zadarmo
Omeškanie vrátenia výpožičky – 4 a viac dní 0,05 € / kniha
Strata čitateľského preukazu 1 €
Strata dokumentu 75 % hodnoty knihy + 3 €

* Ak nám nestihnete knihy vrátiť načas (upozornenie posielame emailom 3 dni pred termínom vrátenia).