Registrácia čitateľa

(Zahŕňa aj vstup na vybrané podujatia pre školy, Klub u eMky, Kniha o piatej):

Čitateľ Ročný poplatok Max. počet výpožičiek
Deti do 6 rokov 1 € 5 ks
Žiaci a študenti do 15 rokov 3 € 5 ks
Študenti SŠ, VŠ (ISIC) 4 € 10 ks
Dospelí 5 € 10 ks
Dôchodcovia 3 € 10 ks
ŤZP 3 € 10 ks
Kolektív 5 € 5 ks
1-dňový používateľ 1 €

Podujatia:

Druh podujatia Poplatok
Mesačné podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ (neregistrovaný návštevník)  1 €/ osoba
Klub u eMKy (neregistrovaný detský návštevník)  1 €/ osoba
Kniha o piatej (neregistrovaný návštevník) 1 €/ osoba
Iné kultúrne, vzdelávacie podujatia a tvorivé dielne (bez ohľadu na registráciu)
samostatný poplatok

Ďalšie knižničné služby:

Služba Poplatok
Rezervácia knihy (ak je kniha momentálne požičaná iným čitateľom)  0,50 €/ ks
Objednávka (odloženie dostupnej knihy na pobočke) 0,50 €/ ks
Presun a výpožička knihy z inej pobočky na požiadavku čitateľa 0,50 €/ ks
Kopírovanie dokumentov – čiernobiele 0,10 €/ strana
Kopírovanie dokumentov – farebné 0,15 €/ strana
Práca na PC – neregistrovaný návštevník 1 €/ každá začatá polhodina
Práca na PC – registrovaný čitateľ 0,50 €/ každá začatá polhodina
Obalenie prinesenej knihy 0,70 €/ kniha

Upomienka a sankčné poplatky

Porušenie knižničného poriadku Poplatok
Omeškanie vrátenia výpožičky * 0,10 € / kniha / deň
Strata čitateľského preukazu 1 €
Strata dokumentu 75 % hodnoty knihy + 3 €
Poškodenie dokumentu v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku samostatný poplatok
Poškodenie obalu dokumentu 0,70 € / kniha

* Ak nám nestihnete knihy vrátiť načas (upozornenie posielame emailom 7 dní pred termínom vrátenia).