Vyhľadávať v knižnom fonde Mestskej knižnice Žilina môžete cez https://mkzilina.tritius.sk/

Cez online katalóg MK Žilina si po prihlásení (číslo čitateľa z preukazu a dátum narodenia v tvare RRMMDD) môžete aj:

  • pozrieť svoje výpožičky a prípadne predĺžiť výpožičnú lehotu 
  • objednať knihy z poličky (budú čakať pripravené v knižnici odložené 3 pracovné dni – spoplatnená služba)
  • alebo rezervovať knihu, ak ju má momentálne požičanú iný čitateľ (spoplatnená služba).