Nie je dôležité koľko a aké veľké darčeky nájdeme pod stromčekom. Veď to, že nás má niekto rád a môže nám to povedať tromfne akýkoľvek dar.

Spolu s deťmi z materských škôl otvoríme knižku Jennifer Coulmann

O malých a veľkých vianočných darčekoch
(nájdi knižku v online katalógu MK Žilina)

Deti spoznajú dojímavý príbeh medveďa, čo nevedel rozbaliť malý balíček, ktorý dostal od priateľky myšky pod stromček. Prečítame si spolu s deťmi bohato ilustrovanú knižku Jennifer Coulmannovej o tom, že na Vianoce by nikto nemal byť sám.

Deti sa dozvedia niečo:

  • o zimnom spánku zvieratiek,
  • ale aj o priateľstve a potrebe niekoho mať pri sebe a ho ľúbiť.
2023-12_MS_Coulmann_O_malych_a_velkych_vianocnych_darcekoch_promo"
Ak chcete aj s Vašimi deťmi objaviť, čo je dôležité počas Vianoc, dajte nám prosím o tom vedieť.