Číslo
Organizácia
Text
Celkom
Vystavené
Zverejnené
Detail


NZ_08-2021
Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, 010 07 Žilina
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31 Euro / mesiac (1 Euro nájomné + 30 Euro náklady za služby poskytované s nájmom)
30.09.2021
01.10.2021

Dodatok č. 1 k NZ č. 21/N/001/21
PEMA, spol. s r. o.
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/N/001/21
-
26.11.2021
29.11.2021

Zmluva o nájme NP č. 005/2021
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16 Euro / mesiac
01.10.2021
04.10.2021

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
podľa aktuálneho cenníka
06.09.2021
07.09.2021

Dohoda o poskytovaní verejných služieb PS
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dohoda o poskytovaní verejných služieb pevnej siete
podľa aktuálneho cenníka
06.09.2021
04.10.2021

Dohoda o poskytovaní verejných služieb
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dohoda o poskytovaní verejných služieb
podľa aktuálneho cenníka
06.09.2021
04.10.2021

Servis IKT
RNDr. Marian Sabo, MS-SOFT Zábrehy 707/2 010 07 Žilina
Zmluva o servise a údržbe systémov výpočtovej techniky
350 Euro / mesiac
02.09.2021
03.09.2021

RZ o poskytovaní služieb v oblasti IKT
IVeS, Organizácia pre informatiku verejnej správy, Československej armády 20, 040 01 Košice
RZ o poskytovaní služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií
podľa aktuálneho cenníka
02.09.2021
03.09.2021

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane OÚ
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ
45,60 Euro / mesiac
19.08.2021
20.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb OPP a BOZP
LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb OPP a BOZP
42 Euro / mesiac
17.08.2021
18.08.2021

Dohoda o prevode pripojenia odbernej jednotky
Orange Slovensko, a. s.
Dohoda o prevode pripojenia odbernej jednotky
-
09.08.2021
10.08.2021

09/2021
RNDr. Marian Sabo, MS-SOFT
Zmluva o servise a údržbe systémov výpočtovej techniky
350 Euro / mesiac
01.09.2021
01.09.2021

NZ_06-2021/2022
Základná škola, Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31 Euro / mesiac (1 Euro nájomné + 30 Euro náklady za služby poskytované s nájmom)
29.09.2021
30.09.2021

773/15/1120
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o bežnom účte
 
21.07.2021
11.08.2021

20180816
Tritius Solutions a.s.
Knižničný systém
120,00 Euro / mesiac
23.07.2021
11.08.2021

21/N/001/21
PEMA, spol. s r.o.
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
2469,60 Euro / mesiac
31.07.2021
10.08.2021