Vážení pedagógovia,

#co_citat v prvom a ďalších ročníkoch základnej školy je dôležitá téma, pretože to, čo nám dajú prvé hodiny čítania, si so sebou nesieme celý život. Pomôžte svojim žiakom získať kladný vzťah k literatúre a otvorte im dvere ku krásnym príbehom. Na podujatiach v eMKe spolu objavíme široké more informácií a naučíme sa v ňom plávať. Tréning na suchu absolvujeme pri prvej informačnej výchove, ktorá nám prezradí, ako to u nás beží, letí či fičí a čo a ako sa číta, niekedy aj #medzi_riadkami.

Knižky vhodné pre žiakov 1. – 4. ročníka nájdete v regáloch s označením #ucim_sa_citat #citam_si_sam. Možno Vás oslovia aj naše odporúčania #co_citat.

Tematické podujatia pre školský rok 2022/2023 (dĺžka podujatia cca 45 minút):

Každý mesiac budeme mať pre Vás pripravenú zaujímavú knihu alebo literárnu tému.

Mesiac Téma Ročník
September Voda 1. – 2.
Október Pippi Dlhá Pančucha (A. Lindgrenová) 3. – 4.
November Magdaléna a psík z knižnice (L. Papp) – #ucim_sa_citat 1. – 2.
December Vianočné prasiatko (J. K. Rowlingová) 3. – 4.
Január Nezvyčajné povolania (A. Gutnichenko, J. Kolomoets) 1. – 2.
Február Filip v Jaskyni pokladov 3. – 4.
Marec Prečo kniha leží na polici a nekotúľa sa po ulici?
Vyskúšaj si ako vznikali knihy kedysi (tvorivá dielňa)
3. – 4.
Apríl František z kompostu (S. Čechová) 1. – 2.
Máj Slávni bojovníci (Chceš byť ako … Riman, Viking, Nindža?) 3. – 4.
Jún Marína a povaľači (A. Gregušová) 1. – 2.

Stále podujatia (dĺžka podujatia cca 45 minút):

  • #citanie_je_HRAcka (odporúčania #co_citat na aj pod lavicou, v škole aj po nej)

Radi s Vami otvoríme knižky pre čitateľov, ktorí možno ešte zápasia s písmenkami. Začítame sa a zistíme, že #literatura_nenudi. Kedykoľvek s malými aj väčšími nazrieme do bájok, rozprávok, či povestí a mýtov.

  • #ked_meno_z_knihy_ozije (besedy s autormi kníh)

Spoznáme tých, ktorí tvoria naše obľúbené príbehy a získame odpovede na naše zvedavé otázky. Na hodine literatúry už budeme vedieť presne „čo tým chcel básnik asi povedať…“

  • #ucenie_bez_pouciek (projektové hodiny v knižnici)

V oddelení náučnej literatúry máme zaujímavé knihy zo všetkých oblastí poznania – vhodné pre detského čitateľa, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe projektov na rôzne témy v knižnici. Stačí si zvoliť tému, objednať sa a prísť s Vašou triedou.

Pri projektovom vyučovaní pripravíme literatúru na vopred dohodnutú tému z náučnej literatúry pre deti a mládež – regály voláme aj #Ucenie_bez_pouciek“ a sú jediné, v ktorých v eMKe hľadáme knihy podľa témy a nie autora. Žiaci si následne vypracúvajú prinesený projekt s pomocou tejto literatúry. Pri tvorbe projektov ide najmä o vyhľadanie informácií na zadanú tému (najprv s pomocou a neskôr už samostatne) a rozvoj zručností práce s knihou. Žiaci sa s pomocou knihovníka naučia, ako si zapísať knihu, z ktorej informáciu získali, aby sa k nej mohli neskôr opäť vrátiť. Nenásilnou cestou sa naučíme aj „citovať“ myšlienky niekoho iného a priznať, kto nás inšpiroval alebo poučil. A pri ďalšom projekte už budeme vedieť, že skrátiť hľadanie môžeme napríklad aj tým, že najprv nakukneme do obsahu, indexu, registra či zoznamu príloh…

"projektove_hodiny"

Tešíme sa na Vás a Vaše triedy u nás v eMKe.